ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

Společnost se specializuje zejména na zajištění odběru následujících odpadů:

  • Odběr škváry na výstupu ze zásobníku (k.č. odpadu 10 01 01).
  • Odběr popílku v suché nebo zvlhčené formě na výstupu ze sila (k.č. 10 01 02).
  • Odběr produktu odsiřování spalin polosuchou vápennou metodou v suché nebo zvlhčené formě (k.č. 10 01 05).
  • Odběr produktu odsiřování z mokré vápenné vypírky (k.č. 10 01 05).
  • Odběr aditivovaného popílku a škváry z fluidních kotlů v suché nebo zvlhčené formě (k.č. 10 01 01, 10 01 02).
  • Odběr popele a škváry (k.č. 19 01 11, 19 01 12), popílku (k.č. 19 01 13, 19 01 14) a pevných odpadů z čištění odpadních plynů (k.č. 19 01 07) ze spaloven komunálního a průmyslového odpadu.
  • Odběr odpadních zemitých materiálů (k.č. 17 05 03, 17 05 04, 17 05 05, 17 05 06, 20 02 02 a další).
  • Odběr stabilizovaných kalů z čištění komunálních a podobných odpadních vod (k.č. 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 20 03 04 a další) a jiné organické odpady.

Podle potřeb zákazníka je společnost schopna po předchozí dohodě odebírat i další odpady. Společnost vlastní dvě stacionární zařízení na využívání odpadů - jedno v Jihočeském kraji a druhé v Plzeňském kraji - a také mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA