REKULTIVACE A PROVÁDĚNÍ STAVEB

  • Rekultivace dožitých skládek komunálního a jiného odpadu.
  • Rekultivace odkališť a kalojemů nejrůznějšího původu, včetně odkališť nízkoradioaktivních materiálů.
  • Výroba rekultivačních materiálů pro technickou a biologickou rekultivaci a pro konstrukci těsnicích vrstev.
  • Zajištění stavebně technických dozorů pro investory na stavbách.
REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA