REFERENCE

Rekultivace kazety č. 1 skládky komunálního odpadu Chotíkov

Objednatel:
Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň

Předmět zakázky:

  • technická rekultivace – provedení přetvarování tělesa skládky, těsnění, překryvné vrstvy, odplynění skládky, komunikace, zpevněná plocha včetně odvodění
  • biologické rekultivace – stromokeřová výsadba včetně zajištění pěstební péče po dobu 3 let

Termíny plnění : 

  • technická rekultivace 2004 -2006
  • biologická rekultivace – 2007
  • pěstební péče o založené porosty – 2008 až 2010

Místo plnění: skládka Chotíkov u Plzně

Postavení firmy v dodavatelském systému akce: generální dodavatel

Kazeta č.1 skládky odpadů Chotíkov je první z kazet, které již byly v lokalitě Chotíkov postaveny a provozovány podle platných právních norem v odpadovém hospodářství. Dno a svahy kazety č. 1 jsou v souladu s technickými normami izolovány od geologického podloží foliemi z PEDH o tloušťce 1,5 mm. Kazeta je vybavena drenážním systémem, který odvádí skládkové průsakové vody do jímky průsakových vod.

Skládkování zejména komunálního odpadu z plzeňské aglomerace a okolních obcí bylo zahájeno v roce 1995, činnost skládky byla ukončena na jaře roku 2004. Následně bylo těleso kazety č. 1 překryto zemitým materiálem (Rekosol).

V dubnu 2005 převzala firma Rekka kazetu č. 1 skládky odpadu Chotíkov a zahájila komplexní rekultivaci. Projektovou dokumentaci zpracovala opět firma Bohemiaplan, s.r.o. Plzeň.

Těleso kazety č. 1 bude při minimálním návozu rekultivačního materiálu dotvarováno a uhutněno. Na takto upravený povrch bude položeno minerální těsnění o mocnosti 0,6 m, které bude propojeno s těsnicí vrstvou staré skládky Chotíkov. Těsnicí vrstva bude překryta 1 m vrstvou biologicky aktivního materiálu. Firma Rekka pro konstrukci svrchní biologické vrstvy bude využívat svůj patentově chráněný rekultivační materiál REKOSOL, který již několik let úspěšně používá při rekultivacích a sanacích na dalších stavbách. Po skončení technické části rekultivace bude povrch temene skládkového tělesa kazety č. 1 zčásti zatravněn a osázen dřevinami, část bude vyhrazena pro budoucí výstavbu kompostárny a dalších technických zařízení provozovaných kazet skládky Chotíkov.

chotikov6

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA