REFERENCE

Rekultivace staré skládky komunálního odpadu Chotíkov

Objednatel:
Dobrovolný svazek obcí Skládky odpadu Chotíkov, Republiky č. 1, 306 32, Plzeň

Předmět zakázky:

  • technická rekultivace – provedení přetvarování tělesa skládky, těsnění, překryvné vrstvy, odplynění skládky, komunikace
  • biologické rekultivace – stromokeřová výsadba včetně zajištění pěstební péče po dobu 3 let

Termíny plnění :

  • technická rekultivace 2004 -2007
  • biologická rekultivace – 2008
  • pěstební péče o založené porosty – 2008 až 2010

Místo plnění: skládka Chotíkov u Plzně

Postavení firmy v dodavatelském systému akce: generální dodavatel

Stará skládka odpadů Chotíkov je nezatěsněná skládka, která je součástí komplexu skládek komunálního odpadu nacházející se jižně silnice Plzeň – Karlovy Vary v prostoru bývalé pískovny. Skládkování odpadu na staré skládce probíhalo v letech 1988 – 1995.

Po ukončení skládkování komunálního a průmyslového odpadu byly naváženy na skládkové těleso inertní materiály, zejména odpadní zeminy a stavební sutě. Skládkové těleso tak bylo překryto a izolováno od okolí, rekultivace však neproběhla.

Firma Rekka byla vybrána ve výběrovém řízení k provedení komplexní rekultivace staré skládky Chotíkov a od prosince 2004 zde provádí rekultivační práce podle projektové dokumentace zpracované firmou Bohemiaplan, s.r.o. Plzeň. Na financování rekultivace dotačně přispěl Státního fond životního prostředí České republiky.

Nejprve bude těleso staré skládky dotvarované do požadované konfigurace zatěsněno položením minerálního těsnění o mocnosti 0,6 m. Těsnicí vrstva bude překryta 1 m vrstvou biologicky aktivního materiálu. Firma Rekka pro konstrukci svrchní biologické vrstvy bude využívat svůj patentově chráněný rekultivační materiál REKOSOL, který již několik let úspěšně používá při rekultivacích a sanacích na dalších stavbách. Po skončení technické části rekultivace bude povrch zatravněn a budou vysázeny dřeviny podle schváleného plánu biologické rekultivace.

chotikov1 chotikov3
  Rekultivace byla zahájena návozem popílkových stabilizátů pro dotvarování tělesa do požadovaného tvaru s 3% sklonem.
chotikov4 chotikov2
Po dotvarování tělesa staré staré skládky je povrch překryt písčitou zeminou, uhutněn a připraven k položení minerálního těsnění (13.4.2005). Již od zahájení rekultivace je vyráběn biologicky aktivní materiál Rekosol, aby nebyly bržděny finální práce a provedení biologické rekultivace.
chotikov5
Ukončený, urovnaný a uhutněný povrch tělesa staré skládky před pokládáním těsnící vrstvy (1.6.2005).  

 
    

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA