Biologická rekultivace skládky komunálního odpadu Klenovice

Objednatel:
HOCHTIEF VSB a.s. divize 9 o.z., Okružní 544, 37004 České Budějovice

Předmět zakázky:

  • provedení biologické rekultivace skládky včetně zajištění pěstební péče po dobu 5 let
    Termíny realizace -  2003 -2009

Místo plnění: skládka Klenovice u Soběslavi

Postavení firmy v dodavatelském systému akce: subdodavatel biolog. rekultivace pro Hochtief

Skládka Klenovice je bývalou skládkou komunálního odpadu pro město Tábor. Nachází se na okraji lesního komplexu cca 1 km severozápadně od okraje obce Klenovice v bývalé pískovně. Skládka Klenovice je netěsněná a ukládání odpadu bylo ukončeno v roce 1996.

V roce 2003 byla dle schváleného projektu uzavřená skládka Klenovice technicky zrekultivována firmou Hochtief vsb a.s. Celá plocha skládky byla minerálně zatěsněna, ale na části skládky probíhá recyklace stavebních objektu a kompostování organických odpadu. Tato část skládky nebyla proto překryta svrchní krycí vrstvou. Na zbývající větší části a výměře cca 4,2 ha byla navezena zemina, povrch byl upraven a připraven k provedení biologické rekultivaci.

Protože prostor skládky byl dočasně vyjmut z pozemků určených k funkci lesa, bylo navrženo a schváleno opětovné zalesnění, nebo? bývalá pískovna se nachází v rozsáhlém lesním komplexu.

Vlastní výsadbu lesních dřevin provedla firma REKKA s.r.o. Výsadba sazenic borovice lesní byla provedena strojně na jaře 2004 a po dobu 5 následujících let bude Rekka provádět ze zákona povinnou výchovu lesního porostu.

klenovice1    klenovice2

Výsadba borovic na zrekultivované skládce byla provedena mechanizovaně pomocí sazečky na jaře 2004.

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA