REFERENCE

Referenční listina inženýrských a projektových prací firmy REKKA s.r.o.

Projekt rekultivace skládky Kuřimany II
Více informací »

Projekt rekultivace skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek
Více informací »

Projekt rekultivace odkaliště Hodějovice
Více informací »

Projekt rekultivace skládky odpadu Jižní město, k. ú. Nové Hrady
Více informací »

Zpracování projektové dokumentace na terénní úpravy a zajištění inženýrské činnosti na získání příslušného rozhodnutí o povolení terénních úprav stavby "Rekultivace odkaliště Hodějovice Teplárny České Budějovice, a. s."
Více informací »

Skládka Chotíkov – 2. kazeta – Dokumentace postupu zavážení
Více informací »

Projektová dokumentace "Rekultivace skládky odpadu Podhůra Chrudim v návaznosti na sportovně rekreační využití okolní krajiny"
Více informací »

Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro získání rozhodnutí o povolení stavby vodního díla "Rekultivace odkaliště Hodějovice – Otevření koryta Hodějovického potoka a povrchové odvodňovací příkopy"
Více informací »

Vyřízení změny integrovaného povolení a příslušných povolení k nakládání s vodami v souvislosti se stavbou "Rekultivace odkaliště Hodějovice Teplárny České Budějovice, a. s.
Více informací »

Inženýring při výstavbě kogenerační jednotky (kondenzační turbína) a zařízení DENOX v ZEVO Malešice Praha (Pražské služby, a.s.)
Více informací »

Zpracování ekonomické části varianty mechanicko biologické úpravy odpadu (MBU) na zpracování 60.000 t/r odpadu z Plzně a okolí
Více informací »

Zpracování dokumentace ve formě žádosti o vydání integrovaného povolení
Více informací »

Zpracování projektu pro územní řízení včetně zajištění projednání a vydání územního rozhodnutí na horkovod z výtopny Vráto na levý břeh Vltavy
Více informací »

Teplárna České Budějovice, a.s. - Horkovod z výtopny Vráto na levý břeh Vltavy – Etapa1 Přechod Pražského předměstí z páry na horkou vodu
Více informací »

Teplárna České Budějovice, a.s. - Horkovod z výtopny Vráto na levý břeh Vltavy – Etapa1 Přechod Pražského předměstí z páry na horkou vodu a zvednutí technologické lávky přes Vltavu
Více informací »

Technickoekonomická studie – zhodnocení variant rekonstrukce a obnovy kotlů v Teplárně České Budějovice, a.s.
Více informací »

Technický dozor při výstavbě energetického bloku na spalování biomasy (kotel K7 a kondenzační odběrová turbína TG3) v Plzeňské teplárenské a.s.
Více informací »

Odvedení srážkových vod z plochy odkaliště KIII
Více informací »

Účelová komunikace Olešník a silnice III/10579a Chlumec-Olešník, 1.
Více informací »

Stavba Teplárna České Budějovice – Odběr škváry z granulačních kotlů K11 a K22 a její následná doprava
Více informací »
 

další informace o projektech naleznete na stránkách dceřinné společnosti Teploinvest s.r.o.

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA