Projektová dokumentace „Rekultivace skládky odpadu Podhůra Chrudim v návaznosti na sportovně rekreační využití okolní krajiny“

Objednatel:
Technické služby Chrudim 2000 spol. s. r. o.,
Sečská 809, 537 01 Chrudim

Předmět zakázky:

  • projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Termíny plnění -  2010

Místo plnění: skládka odpadu Podhůra Chrudim v k. ú. Chrudim

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA