Projekt rekultivace skládky odpadu Jižní město, k. ú. Nové Hrady

Objednatel:
MĚSTO NOVÉ HRADY, nám. Republiky 46,
373 33 Nové Hrady

Předmět zakázky:

  • projekt rekultivace

Termíny plnění -  2007

Místo plnění: skládka odpadu Jižní město v k. ú. Nové Hrady

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA