Projekt rekultivace skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek

Objednatel:
Statutární město České Budějovice, náměstí Přemysla Otakara II., č. p. 1,2, 370 92 České Budějovice

Předmět zakázky:

  • projekt rekultivace
  • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • technický dozor při provádění rekultivace

Termíny plnění -  2002 -2003

Místo plnění: skládka Švábův Hrádek u Českých Budějovic

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA