Účelová komunikace Olešník a silnice III/10579a Chlumec-Olešník, 1. Stavba

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
           
Předmět zakázky:

  • inženýrská činnost pro obstarání stavebního povolení včetně vypořádání pozemků

Termíny plnění: 2008/2010

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA