Technický dozor při výstavbě energetického bloku na spalování biomasy (kotel K7 a kondenzační odběrová turbína TG3) v Plzeňské teplárenské a.s.

Objednatel: Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2578/1, 304 10 Plzeň

Předmět zakázky:

  • stavebně - technický dozor investora

Kotel K7: 45 t/h páry; 6,7 MPa; 485°C
TG3: elektrický výkon 11,5 MW
Špičkový ohřívák topné vody: tepelný výkon 15 MW

Termíny plnění -  2009/2010

Fotodokumentace ke stažení >>

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA