Zpracování dokumentace ve formě žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadu Chotíkov“, Plzeňskou teplárenskou, a.s.

Termíny plnění -  2009

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA