PROJEKTY A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • Zpracování komplexní projektové dokumentace rekultivací a sanací dožitých skládek, odkališť a kalojemů.
 • Zajištění veškerých podkladů pro příslušná správní řízení (územní a stavební řízení, řízení o integrovaném povolení, EIA, …) zejména pro stavby z oblasti energetiky a odpadového hospodářství.
 • Zajištění a projednání projektové dokumentace pro územní a stavební řízení u příslušných orgánů státní správy, zajištění pozemkové agendy, zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí.
 • Zpracování studií, konceptů a posudků v oblasti odpadového hospodářství, energetiky a ekologie, posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Zpracování hydrotechnických výpočtů stavebních objektů vodních děl.
 • Vypracování rozpočtů a postup organizace výstavby staveb.
 • Zajišťování geodetických prací v rámci autorského a stavebního dozoru.
 • Zpracování projektů biologické rekultivace postižených území.
 • Odborné právní konzultace v odpadovém hospodářství.
 • Vypracovávání provozních řádů zařízení a dalších podkladů v rámci zákona o odpadech.
 • Stavebně technický dozor při realizaci staveb.

Projekty jsou vypracovávány pomocí počítačové techniky s použitím programů Auto CAD.

     

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA