MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Firma REKKA vedle stacionárních zařízení na využívání odpadů v Plzni – Božkově a v Kuřimanech u Strakonic provozuje také mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

Mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů je tvořeno cisternovými sily a sklápěcími soupravami, které sbírají a přepravují odpady přímo. Vedle toho jsou součástí mobilního zařízení také kamionové soupravy, které přepravují odpady ve speciálních sběrných nádobách. Charakter technického zabezpečení mobilního zařízení umožňuje sběr většiny pevných odpadů. Nejsou sbírány tekuté odpady, odpady živočišného původu, odpadní výbušniny, plyny v tlakových nádobách, odpady z výroby barev, odpady fotografického průmyslu, odpadní oleje apod.

Aktuální informace o všech druzích sbíraných a vykupovaných odpadů lze získat na dopravním dispečinku firmy REKKA: 734 281 226.

Souhlas k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů a s jeho provozním řádem v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vlastní firma Rekka pro území Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje.

mobil1     mobil2

 

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA