DOPRAVA

  • Nákladní přeprava sypkých hmot schopných pneudopravy v cisternovém návěsu 40 - 55 m3 - vápno, cement, popílek, produkty z čištění a odsiřování spalin.
  • Nákladní přeprava zemin, zvlhčeného popela a škváry, štěrkopísků, štěrku, křemeliny, uhlí apod.

 

Vozový park

REKKA_11_r1  
Svozová vozidla Volvo FM a FH s velkoobjemovou cisternou Feldbinder EUT 55,3 m3 - sběr a výkup jemnozrnných sypkých odpadů.  
   
 m4  
Svozové vozidlo Volvo FM se sklápěcím přívěsem Schwarzműller KIS 3/E 42,3 m3 - sběr a výkup pevných odpadů.  
   
8x4  
 Sklápěcí vozidlo VOLVO FM 13 8x4R B.  
   
cisterna REKKA  
Sklápěcí velkoobjemová cisterna Feldbinder KIP 60,3 m3 – umožňuje vyprazdňování nákladu i bez použití kompresoru.  
REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA