Certifikace

Skupina firem AVE v České republice má zaveden jednotný způsob vedení a řízení organizace - integrovaný systém řízení v souladu s požadavky obecně závazných předpisů a mezinárodních norem ISO 9001 (systém řízení jakosti), ISO 14001 (management životního prostředí), OHSAS 18001 (management bezpečnosti práce) a ISO 50001 (management hospodaření energií).

Zavedení a užívání systémů řízení ve skupině firem AVE CZ ověřila v roce 2011 během auditu certifikační společnost Intertek.

 

Certifikáty jsou vystaveny pro tento rozsah činností:

  • Komplexní služby v odpadovém hospodářství a ochraně životního prostředí.
  • Poskytování poradenských služeb v oblasti životního prostředí.
  • Rekultivační a hydrogeologické práce a sanace starých ekologických zátěží.
  • Zimní a letní údržba komunikací a údržba zeleně.
  • Využití a zpracování odpadů a výroba materiálů pro rekultivaci a stavebnictví.
  • Projektování staveb.
  • Nákladní silniční doprava.

 

Společnost REKKA s.r.o. je držitelem oborového certifikátu "Odborný podnik pro nakládání s odpady".

Cílem certifikace je prokázat obchodním a dalším partnerům nejen kvalifikovaný a odborný přístup skupiny firem AVE CZ ve všech aspektech podnikání, ale také prokázat svoji snahu o co nejšetrnější chování k životnímu prostředí, o bezpečnost nakládání s informacemi našich i zákazníků a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci našich zaměstnanců a návštěvníků jednotlivých pracovišť.

Profesionální úroveň všech zaměstnanců REKKA je nejen zárukou spokojenosti zákazníků, ale také odrazem jejich spokojenosti vedoucí k vysoké kvalitě jejich práce a naplňování zásad integrovaného systému řízení.

REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA