O NÁS

Společnost REKKA s.r.o. od svého založení v roce 1994 směřuje svoji činnost zejména na projektování a realizaci sanací a rekultivací skládek a ekologických zátěží.

Pro tyto rekultivace firma využívá vlastní technologické postupy a podnikové normy, patenty, průmyslové a užitné vzory a zkušenosti z jejich aplikace v praxi. Jedná se o český patent č. 284666 a německý patent č. 19600212 a o výrobu biologicky aktivních rekultivačních materiálů, které vyrábí firma REKKA dle užitného vzoru č. 5792 ze dne 4.3.1997 a dle užitného vzoru č. 13887 ze dne 8.12.2003 pod obchodním názvem "REKOSOL". Pro rekultivace jsou rovněž využívány odpady ze spalování uhlí (popílek, škvára), odpadní zeminy a kaly z čistíren odpadních vod. Dopravu odpadů na stavby rekultivací zajišťuje firma vlastními dopravními kapacitami.

REKKA s.r.o. dále poskytuje služby a výkony zejména v těchto oblastech:

  • kompletní inženýring pro přípravu a realizaci staveb spojených s výstavbou (zejména energetika a odpadové hospodářství) včetně výkonu stavebně technické dozoru investora,
  • zpracování podkladů potřebných pro rozhodování investora o podnikatelském záměru (technické a ekonomické studie, koncepty odpadového hospodářství apod.),
  • zajištění pozemkové agendy pro podnikatelské a investiční záměry,
  • doprava,
  • provozování skládek.

REKKA s.r.o. zaměstnává 44 pracovníků a její roční obrat činí cca 130 mil. Kč.

Firma je nositelem certifikátu podle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 50001.

Od 18.1.2007 je vlastníkem REKKA s.r.o. společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Aktuálně
REKKA, s.r.o.
Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice
Telefon: +420 387 240 854
Správce webu - Reklamní agentura YASHICA